Historia

Den 16 januari 1993 startades Svenska Kyrkans Unga i Västerås Stift. Det var en sammanslagning av Kyrkans Ungdom och Ansgarsförbundet. På mötet var 226 valda ombud från 62 församlingar jämte deltagare och gäster. 

Stiftskonsulent Göran Wikström hälsade alla närvarande ombud och deltagare välkomna till konstituerande årsmöte å ledningsgruppens vägnar. Med inledningsord om det nya rörelsens uppgift att synliggöra unga människor oavsett intresse och inriktning, och att Svenska kyrkan är en värd för ungdomsrörelse som kan, vill och törs förändra världen, förklarades mötet öppnat.

Kallelsen till det konstituerande årsmötet har tillsänts kyrkoråd, präster, församlingsassistenter, diakoner, kyrkomusiker och ungdomsgrupper i de berörda organisationerna.

Vid det första mötets avslutande höll Biskop Claes Bertil Ytterberg ett hyllningstal till den nya rörelsen.

Det konstituerande årsmötet avslutades med att mötesordföranden överlämnade ordförandeklubban till Sofia Eriksson som tackade för förtroendet och gav en kort presonlig bakgrund inom Ansgars, Kyrkans Ungdom och församlingens körliv. Hon avslutade med maningen: "Vi tillsammans skall forma rörelsen enligt syftesparagrafens ord - Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församligen för vi får växa i tro och ansvar."

Lista på ordföranden genom tiderna

1993-1995 Sofia Eriksson

1995-1996 Karin Johansson

1996-1997 Tobias Åsell

1998-2000 Jacob Risberg

2000-2002 Johan Jernberg

2002-2003 Lars "Kekke Paulsson

2003-2005 Erik Rosenberg

2005 Lars "Kekke" Paulsson

2005-2006 Marcus Vesterlund

2006-2008 Petter Söderbäck

2008 Juliana Silén

2008-2009 Samuel Lerström

2009-2011 Clara Eriksson

2011-2013 Johnny Mohlin

2013-2015 Harald Götlind

2015-2016 Johanna Karlsson

2016-2017 Victor Månsson

2017-2018 Christoffer Karlsson

2018 Isabelle Westlund

2018-2019 Mathias Amrén

2019-2020 Lucas Sevelin

2020-2021 David Andersson

2021-2022 Hannes Tegerstrand

2022-2023 Julia Domberg

2023- Hök Erik Widenfalk