Svenska Kyrkans Unga i Västerås Distrikt

Om Oss

Om Svenska Kyrkans Unga

En öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället. Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmar tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga. Så här lyder iden: Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen för verksamhetsåret 2018

Mathias Amrén

Tf. Ordförande

Amanda Laine

Styrelseledarmot

Hannes Tegerstrand

Styrelseledarmot

Jonathan Gunnstedt

Styrelseledarmot

Jonatan Karlsson

Styrelseledarmot

Mathilda Nordström

Styrelseledarmot

Lucas Sevelin

Styrelseledarmot

Therese Zetterman

Styrelseledarmot

#medlemföratt

Varför är du medlem i Svenska Kyrkans Unga?

Har precis haft styrelseutbildning för S.t Lars lokalavd. Älskar att ge nycklar som öppnar nya dörrar! #Medlemföratt #svenskakyrkansunga

@JennyCarlenius

Medlemmar i Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt vid slutet av 2018:

0
Medlemmar i Svenska Kyrkans unga

Bli medlem nu!

Kontakta oss

Fyll i formuläret eller skicka ett mejl till info@skuvasteras.se.