Kyrkoval 2021

Om kyrkovalet

 

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

 

Ladda ner ”Bra att veta om kyrkovalet” som pdf och läs gärna valhandboken.

 

Gå gärna in på valwebben för att se nedräkningen inför valet och där kan du hitta nyheter!

 

Vad röstar man på?

 

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska öra.

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. 

 

Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission.

 

Gudstjänster är till exempel högmässor, då man firar nattvard men också vigsel- dop- och begravningsgudstjänster. Undervisning vänder sig till både barn och vuxna som är nyfikna på kristen tro eller vill fördjupa sin tro. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskor, djur och natur. Att möta människor som är utsatta, i kris eller sorg, i behov av stöd eller att bryta ensamhet.

 

Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.

 

Det kan handla om att stötta församlingars arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor, bidrag till att renovera och förvalta kyrkor, textilier och konst. 

 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där fattas beslut om frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken.

 

Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster ska firas och i psalmboken finns de sånger som används i gudstjänster och församlingsliv.

 

Kyrkovalet 2021 äger rum 19 september.

Hur du röstar

 

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 2021.

 

På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i. Där står också vallokalens adress och öppettider samt adress och öppettider för förtidningsröstning. 

 

Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtidsröstar. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Det är också viktigt att du har med dig legitimation.

 

Det är inte obligatoriskt att ha med sig röstkortet till vallokalen, men det underlättar för att enkelt kontrollera att du är i rätt vallokal. Däremot behöver du ha med dig legitimation.

 

Vad du röstar till och valsedlarna

I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater i tre val:

  • Val till kyrkofullmäktige, som använder vita valsedlar

  • Val till stiftsfullmäktige, som använder rosa valsedlar. 

  • Val till kyrkomötet, som använder gula valsedlar. 

 

Personröster  

Du kan rösta på upp till tre kandidater genom att kryssa i deras namn på valsedeln. Dina kryss ökar deras möjlighet att bli valda. 

 

Det finns olika sätt att rösta på!

På ditt röstkort står det vilken vallokal du tillhör. Du kan inte rösta i en vallokal som du inte tillhör. Vallokalerna har bara öppet på valdagen söndag den 19 september. 

 

Du behöver ha med dig ID-handling och bör ha med dig ditt röstkort.

Över hela landet kan du förtidsrösta från och med 6:e och till och med 19:e september. Du behöver ha med dig ditt röstkort och ID-handling.

 

Rösta i din vallokal på valdagen

På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Viktigt: Du kan bara rösta i den vallokal som du tillhör.

 

Förtidsrösta 

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19 september. Du måste ha med dig ditt röstkort och kunna bevisa att du är du. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal, där den räknas.

 

Budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och budröst (K4) antingen på valdagen  i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen.

 

Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

 

Brevrösta

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller kan eller vill förstidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller också för dig som vistas utomlands. Du behöver vara folkbokförd i en församling i Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. Det räcker alltså inte med att ”bara” vara medlem i Svenska kyrkan.

 

Du beställer hem allt material för att brevrösta i ett brevröstningspaket (K11) som du kan få tag på via församlings-/pastorsexpeditioner (eller motsvarande), stiftskanslier eller kyrkokansliet. Du kan brevrösta när du fått ditt röstkort (från ca 1 september 2021) och fram tills dess att brevet kan beräknas komma fram till stiftsstyrelsen senast fredag den 17 september 2021.

 

På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

 

svenskakyrkan.se/kyrkoval hittar du information om platser och öppettider för förtidsröstning.

 

Om du tappat bort ditt röstkort

Har du tappat bort ditt röstkort kan du själv beställa ett nytt på svenskakyrkan.se/kyrkoval eller vända dig till en församlings- eller pastorsexpedition för att få ett nytt utskrivet. Beställer du via webb/telefon skickas röstkortet till din folkbokföringsadress. Beställer du på plats behöver du ha med dig en ID-handling.

Nomineringsgrupper och kandidater

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen.

 

I kyrkovalet väljs kandidater för kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, vilket motsvarar nationell, regional och lokal nivå.

 

De kandidater som blir förtroendevalda har med andra ord fått ett förtroende av väljarna att vara delaktiga, ta ansvar och utveckla helheten i Svenska kyrkan.
Vill du bilda nomineringsgrupp eller kandidera i kyrkovalet?

 

Läs då vidare på Svenska kyrkans hemsida via länkarna nedanför.

bilda nomineringsgruppkandidera i kyrkovalet

 

Kontakta oss gärna om ni vill ha hjälp eller har frågor?

Nomineringsgrupper

Klicka på en nomineringsgrupp för att läsa mer!
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida.

Frimodig Kyrka

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida.

Vänstern i Svenska kyrkan
(ViSK)

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida.

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida.

Fria liberaler i
Svenska kyrkan (Fisk)

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida.

Socialdemokraterna i
Svenska kyrkan

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida.

Öppen kyrka
- en kyrka för alla

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida.

Sverigedemokraterna

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida.

Kristdemokrater för en
levande kyrka

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida

Borgerligt alternativ i
Svenska kyrkan

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida.

Centerpartiet

Här kommer information direkt från nomineringsgrupperna. Ni kan trycka på bilden för att komma till deras hemsida.