Crossroads

11168756_877597032306081_6970770579581287528_n.jpg

Crossrooadsgänget 2015

Crossroads var ifrån början ett treårigt projekt mellan Svenska Kyrkan i Västerås Stift, Angelikanska kyrkan i Lebombostiftet i Mocambique samt Lutherska kyrkan i Palestina. Under tre år fick varje land vara värdland för en ledarskapsutbildning som hölls i juni varje år. Än så länge har ett 70tal ungdomar hunnit delta i Crossroads men eftersom utbildningen visade sig vara så givande för alla parter har det nu har blivit förlängt med ytterligare tre år.

 

Själva ledarskapsutbildningen, eller ”Crossroads-metoden” som man kan kalla det för är unik på många sätt. Utbildningen går ut på att det inte finns något färdigt material att gå efter. Deltagarna får själva med hjälp av – olika teman för dagarna – ge inputs med erfarenheter ifrån deras egna kyrkor och kulturer. Genom att dela in deltagarna i grupper som ska innehålla deltagare från varje kyrka och låta dem förbereda en workshop under förmiddagen för att sedan redovisa workshopen under eftermiddagen med en viss metod: musik, drama, bibel, diskussion eller lek får man träna på att jobba i grupp, på att leda en grupp och på att ge feedback. Deltagarna kan därför följa grupprocessen varje dag och efter sista workshopsdagen kan man vittna om en stor förändring, både hos sig själv men också i gruppen som helhet. Utöver tid för workshops finns det även tid inplanerad för utflykter och ”kvällshäng” med lekar och bus.

Crossroads 2015 folder