Distriktsårsmöte (DÅM)

Handlingar till DÅM2018

Årsmöteshandlingar 2018

Handlingar till DÅM2017

Årsmöteshandlingar 2017

Kallelse

Välkommen till Distriktsårs mötet år 2017 på finnåkers kursgård!
Årets DÅM arrangeras den 7-9 april med Camelot som värdar.

 

 

Vill du vara med och bestämma om Svenska Kyrkans Ungas framtid? Ta chansen att göra din röst hörd. Vi tar tillsammans beslut om budget och verksamhet, väljer ny distriktstyrelse och andra förtroendeuppdrag. Vi kommer att fira gudstjänst och mässa tillsammans i vår kristnagemenskap.

Vi kommer sova i sängar på finnåker så ta med, sov saker för det samt hygienartiklar, fickpengar (det kommer att finnas kiosk), årsmöteshandlingar och kanske viktigast att ta med ett glatt humör.

Ni får skicka två ombud för de första tjugofem medlemmarna ni rapporterat 2016, ytterligare ett ombud för varje påbörjat tjugofemtal dock högst fem ombud. Ombuden har rösträtt och ni väljer dem på ert årsmöte. Ni får naturligtvis även skicka observatörer eller ersättare för era ombud.

Anmälan skickar ni senast den 24 mars till:
Svenska Kyrkans Unga
Box 7
721 03 VÄSTERÅS
Eller till pia.sundstrom@svenskakyrkan.se

 

Ni kan även anmäla er på medlemssidorna senast den 24 mars.

Obs. Anmälan är bindande! Glöm inte att meddela om du vill ha specialkost!

Kostnad: Ombud som anmäls innan den 24 mars är gratis.

Observatörer och ersättare kostar 100 kr/pers.

Anmälningar efter den 24 mars kostar 100 kr extra även för observatörer och ersättare.

 

Vill ni skriva motioner så skickar ni den till samma adress innan den 24 mars.

Vi syns där, glöm inte att anmäla er i tid!

Med Vänliga Hälsningar Distriktsstyrelsen

Kallelsen finns också att hämta här:

DÅM-kallelse 2017.docx

För övriga handringar kolla under fliken Dokument!

Där kommer alla handlingar att läggas ut så fort att de är klubbade.

Årsmöteshandlingar 2017

__________________________________________________________________________________________

 

Norberg 2016-01-16

Kallelse

Nu är det dags för distriktsårsmöte igen!
Vi träffas i Avesta lokalavdelning och församlingshemmet bredvid kyrkan den 1 – 3 april.

Vill du vara med och bestämma om Svenska Kyrkans Ungas framtid? Ta chansen att göra din röst hörd. Vi tar tillsammans beslut om budget och verksamhet, väljer ny distriktstyrelse och andra förtroendeuppdrag. Vi kommer att fira gudstjänst och mässa tillsammans i vår kristna gemenskap.

Vi kommer att bo på golv i församlingshemmet, så tag med liggunderlag och sovsäck. Andra bra saker att ha med är hygienartiklar, årsmöteshandlingar, papper och penna och naturligtvis ett glatt humör.

Ni får skicka två ombud för de första tjugofem medlemmarna ni rapporterat 2015, ytterligare ett ombud för varje påbörjat tjugofemtal dock högst fem ombud. Ombuden har rösträtt och ni väljer dem på ert årsmöte. Ni får naturligtvis även skicka observatörer eller ersättare för era ombud.

Anmälan skickar ni senast den 15 mars till:
Svenska Kyrkans Unga
Box 7
721 03 VÄSTERÅS
Eller till
pia.sundstrom@svenskakyrkan.se

Obs. Anmälan är bindande! Kom ihåg att meddela allergier och om du vill ha specialkost!

Kostnad: Ombud anmälda i tid gratis, observatörer och ersättare 100 kr/pers.
(För sen anmälan ger ett påslag på 100 kr/person, även ombud)

Vill ni skriva motioner så skickar ni dem till samma adress senast den 1 mars.

 

Välkommen med er anmälan!

 

 

Distriktsstyrelsen och Avesta lokalavdelning

 

Alla handlingar finns att läsa på

https://skuvasteras.se/index.php/dokument/arsmoteshandlingar/2016/

 

Stora Årsmötet i Borås 2015 5-9 Augusti 2015

Under Stora Årsmötet har vi behandlat de fem motioner som vi skickade in ifrån vårt distriktsårsmöte. För er som inte har kunnat medverka på det stora årsmötet så ska jag berätta hur det gick för de motioner som vi har skickat in.

Motion 2015:15 Riksläger för alla Juniorer.

Motionen avslås med motiveringen att förbundet inte har möjlighet att arrangera ett sådant läger men uppskattar arrangemanget och hoppas att distrikten kan gå ihop och tillsammans och arrangera läger för juniorer ihop. De tipsar också om att åka på Riksläger där målgruppen är 0-30 år. Info hittar du på http://svenskakyrkansunga.se/arrangemang/rikslager-2016/

 

Motion 2015:16 Resa till Lutherjubiléet 2017

Förbundsstyrelsen tackar för motionen och ser att det skulle vara spännande att undersöka möjligheten för en sådan resa. Resan skulle eventuellt i så fall under 2018 eftersom det händer väldigt mycket Lutherfirande i Sverige under 2017. Därför beslutade stora årsmötet besluta att förbundsstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för en resa till Wittenberg i samband med Lutherjubiléet.

 

Motion 2015:17 Skidresa med Svenska Kyrkans Unga

Förbundsstyrelsen och utskotten uppskattar förslaget men ser inte att en sådan resa skulle vara möjlig att genomföra av förbundet. De ser gärna att distrikten själva själva ordnar en sådan resa eller till en plats i Sverige då det är lite lättare. Stora Årsmötet avslår motionen.

 

Motion 2015:18 Inte som du tror – Material kring rekryteringsläger

Vi diskuterar frågan i Plenum. Några distrikt är intresserade av att inleda ett samarbete med oss. Förbundet hjälper gärna de distrikt som är intresserade att tillsammans skapa läger ihop. Årsmötet avslår motionen eftersom det är svårt att ta fram ett material till ett läger som inte är riktigt undersökt.

 

Motion 2015:19 Material kring mobbing, trakasserier och hur vi hanterar det inom Svenska Kyrkans Unga

Förbundet ser motionen som ett mycket gott initiativ och tror att ett material om de här frågorna skulle gynna organisationen. Därför beslutar årsmötet

Att det inom ett år ska finnas en plan för hur ett material ska utarbetas kring mobbing, trakasserier och hur man hanterar det inom Svenska Kyrkans Unga.

Att det inom tre år ska ha utarbetats ett material kring mobbning, trakasserier och hur man hanterar det inom Svenska Kyrkans Unga.

 

Vi från distriktet tackar för alla roliga möten och alla som har åkt som ombud ifrån lokalavdelningar. Utan er hade det inte varit något årsmöte!

 

St: Paulusgården, Hedemora 10-12 April 2015

Årsmöteshandlingar

Enligt våra stadgar ska årsmöte hållas varje år före april månads utgång. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och innehåller naturligtvis sedvanliga årsmötesförhandlingar. På årsmötet är det oftast även någon rolig aktivitet, samt vi får chansen att besluta vad årets STUM ska ha för tema. I år har DÅM själv ett tema, nämligen ”Internationellt”.

Antal deltagare: 100

 

 

 

Mikaelsgården, Västerås 25 – 27 april 2014

Enligt våra stadgar ska årsmöte hållas varje år före april månads utgång. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och innehåller naturligtvis sedvanliga årsmötesförhandlingar. På årsmötet är det oftast även någon rolig aktivitet, samt vi får chansen att besluta vad årets STUM ska ha för tema. I år har DÅM själv ett tema, nämligen ”Rock”.

Antal deltagare: 100